Vandaag besteld, morgen verzonden · Gratis verzending vanaf 40 euro · Niet tevreden? Geld terug!

Algemene voorwaarden

Wij van FeatherStone vinden het contact met onze klanten heel belangrijk. Wij hopen daarom deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Gegevens van de onderneming

Naam ondernemer: FeatherStone V.O.F.
Postadres: Kievitstraat 11, 5301 SM Zaltbommel
Telefoonnummer: +31 628 959 519
E-mailadres: info@featherstone.nl
KvK-nummer: 72946644
BTW-identificatienummer: NL859296180B01

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en overeenkomsten van FeatherStone.

2. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door FeatherStone worden afgeweken.

Artikel 2

Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FeatherStone. Featherstone is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Featherstone dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is verzonden per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door FeatherStone herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

Artikel 3

Producten

1. Het aanbod van FeatherStone is vrijblijvend en FeatherStone behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. De informatie die verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. FeatherStone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie die verstrekt is via de website. Het gebruik van de verkregen informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

3. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten en iedereen kan hier anders op reageren. Het is nooit een vervanging voor medicatie en medische zorg of handelen maar kan een ondersteunende functie hebben. Raadpleeg daarom altijd bij fysieke, mentale of emotionele klachten uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist.

4. FeatherStone is niet aansprakelijk voor fysieke, emotionele, mentale, materiële of immateriële schade ontstaan door het dragen, gebruiken, aanschaffen van één van onze producten.

5. Producten kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

Artikel 4

Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

2. De verzendkosten bedragen bij FeatherStone 1,95 euro. Bij bestellingen met een bestelbedrag van meer dan 40 euro zijn de verzendkosten gratis.

4. Tenzij anders overeengekomen dient een vooruitbetaling plaats te vinden via iDeal. Na ontvangst van de betaling zullen de producten worden verstuurd.

Artikel 5

Levering

1. Bij bestellingen op werkdagen vóór 18:00, wordt het pakket verzonden op de eerst volgende werkdag tenzij anders overeengekomen.

2. FeatherStone levert uitsluitend producten aan adressen in Nederland.

3. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

4. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal binnen twee werkdagen aan de klant gemeld worden.

5. Mocht FeatherStone om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal het betaalde bedrag voor het betreffende artikel binnen vijf werkdagen worden terugbetaald aan de klant.

Artikel 6

Aansprakelijkheid en garantie

1. De verzending van producten gebeurt op risico van de koper. FeatherStone is niet aansprakelijk voor vermissingen, eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen veertien dagen na levering retour zenden.

3. Retourgoederen worden uitsluitend vergoed als deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door de klant voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen veertien dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door FeatherStone niet worden vergoed.

Artikel 7

Persoonsgegevens

1. FeatherStone houdt zich aan de AVG Wet. De verstrekte gegevens worden veilig opgeslagen en gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen, met uitzondering van partijen genoemd in ons privacybeleid, nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

Artikel 8

Overmacht

1. FeatherStone heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat FeatherStone gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FeatherStone kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9

Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem direct contact op